Ask HILTI

Ask a Question
Login / Register
chapters: 4
Duration: 28:16
Credits: 0
Share

Şantiyede donatıların bağlantıları her zaman tasarlandığı gibi uygulanamayabilinir. Donatıların yanlış yerleştirilmesi, atlanması veya unutulması olasılığı her zaman mevcuttur. Bunların sebepleri insan hatası veya projenin revizyonu olabilir, ancak sebepleri ne olursa olsun, donatıların kimyasal ankrajlarla kullanılması her zaman ilgili uygulamaya veya projeye devam etmenin başka bir yolu olacaktır. Tasarımcı veya müteahhit farketmeksizin tasarıma veya uygulamaya devam ederken birçok durumu göz önünde bulundurmanız gerekmektedir, doğru uygulama ve yük transferi, sonradan uygulanan inşaat demiri uygulamalarında önemlidir. Bu internet semineri, donatıların Eurocode 2 hükümlerine uygun olarak nasıl tasarlanabileceğini ve EOTA TR 023 "Sonradan uygulanan inşaat demiri bağlantılarının değerlendirilmesi" hükümlerine uygun bir kimyasal ankraj sistemi kullanılarak sonradan imal edilmesini kapsayacaktır.

 • 7:35
  • Chapter 1
  Filiz Ekimi: Aplikasyonlar Ve Davranış Modeli

  Bu bölümde, sonradan uygulanan inşaat demirlerinin davranış modellerinden ve kullanılabilecekleri genel uygulamalardan bahsedeceğiz. Ayrıca, donatıların bağlantılarıyla alakalı kullanılan diğer yöntemleri de bulabileceksiniz.

 • 7:54
  • Chapter 2
  Filiz Ekimi Uygulamalarının, Yerinde Bırakma Uygulamalarla Uyumluluğu

  Bu bölümde, uygulamalar için kullanılan standartlardan ve yönetmeliklerden, uygulamalarda kullanılan ürünlerin geçtikleri testlerden ve bu testler sonucu aldıkları onaylardan bahsedeceğiz.

 • 6:39
  • Chapter 3
  Eurocode 2 Parametrelerine Göre Tasarım

  Eurocode 2 yönetmeliğinde geçen tasarım şartları ve formüllerinden bahsedeceğimiz bu bölümde, delim çaplarının, iki donatı arasındaki mesafenin, pas payının tasarım üzerindeki etkilerini göreceğiz.

 • 6:08
  • Chapter 4
  Hilti HIT Rebar Tasarım Metodu

  Hilti'nin filiz ekimi uygulamaları için özel olarak geliştirdiği bu metod ile daha ekonomik ve daha kapsamlı tasarım nasıl yapılır bunu işleyeceğiz.